Jak obowiązkowego OC dla lekarzy chroni czynności zawodowe?

W 2010 ustawa o zawodzie lekarza została rozszerzona o dodatkowy paragraf. W dniu 26 kwietnia 2010 roku wszyscy lekarze i dentyści z całej Polski ustawiali się w kolejkach do ubezpieczalni. Ustawa nakazała im wykupienie z oferty obowiązkowe OC lekarzy ze strony iexpert.pl w celu uniknięcia mandatu. Obowiązek ten na stałe wpisał się w służbę zdrowia. Od tego wydarzenia minęło niespełna 20 lat. Jak ubezpieczenia wyglądają w praktyce? Przed czym chronią lekarzy?

Kiedy należy wykupić ubezpieczenie?

Ustawa o zawodzie lekarza jasno mówi o terminie wykupienia polisy. Każdy lekarz i dentysta obowiązkowe OC lekarzy musi posiadać nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych. Związku z czym jeśli zawód chcemy wykonywać 15 lipca, to umowa zakupu polisy powinna być podpisana z najpóźniejsza datą 14 lipca. Dzięki czemu możemy uniknąć kary za posiadanie nieważnego ubezpieczenia. Jeśli chodzi o terytorium wykonywania zawodu obowiązkowe OC lekarzy jest ważne tylko na terytorium Polski. Wykonywanie zawodu w innych krajach nie upoważnia nas korzystania z polisy na terenie Unii Europejskiej.

Przed czym chroni polisa?

Ubezpieczenia są kupowane na wypadek zabezpieczenia własnego mienia, zdrowia czy przed skutkami działań niepożądanych. W przypadku obowiązkowe OC lekarzy jest rodzajem polisy, która chroni osoby fizyczne przed czynnościami zawodu lekarza. Kiedy lekarz popełni tzw. błąd lekarski może liczyć na ochronę swoich praw. Jeśli chodzi szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego poszkodowany może liczyć na rekompensatę z tego tytułu. Jeśli operacja się nie powiedzie, a ekspertyza wykaże błąd zawodowy pacjent otrzyma rekompensatę na pokrycie kosztów np. dalszego leczenia czy terapii. Wszystko zależne jest od przypadku, który został źle zdiagnozowany.

Kobieta zdjęcie utworzone przez peoplecreations - pl.freepik.com